Ondernemers en particulieren bijstaan bij het doen respecteren van hun rechten

altijd eerlijk juridisch advies

Wij ontzorgen u bij de afhandeling van uw persoonlijke en zakelijke conflicten. 

Merrie Advocaten maken een erezaak van transparantie, persoonlijke aanpak en volledige betrokkenheid.

 

Het kantoor legt zij toe op bijstand in personenrecht en familierecht. Daar waar mogelijk begeleiden wij u bij het zelf in handen houden van het geschil en het zoeken naar een gezamenlijke oplossing met de andere partij. Wij adviseren en staan bij in een klassieke procedure voor de rechtbank, waarbij wij uw geschil op een juridisch juist onderbouwde wijze ter beoordeling voorleggen aan een rechter.

 

Daarnaast leggen wij ons toe op in house couseling bij zelfstandige en kleine ondernemingen, waarbij de nadruk ligt op preventief juridisch werk en het voorkomen van conflicten.  Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan conflichtoplossing door middel van onderhandeling of mediation (bemiddeling).

 

Ons einddoel ? Een snelle, gunstige oplossing voor uw zaak. 

 

VAKANTIESLUITING: ons kantoor zal gesloten zijn wegens vakantie in de week van 24 augustus tot en met 28 augustus 2020

Dringende telefonische oproepen worden doorgegevven en mails worden met vertraging opgevolgd.

 

 

 

 

 

 

Ontdek wat we doen